Verti-geo usługi geodezyjne - Usługi dla osób prywatnych

 

firma geodezyjna pomiary

Dla osób fizycznych posiadamy usługi:

  • podziały nieruchomości
  • rozgraniczenia nieruchomości
  • wznowienia granic
  • opracowania geodezyjne do celów prawnych
  • mapy dla celów projektowych
  • wytyczenie obiektów na gruncie (budynki,przyłącza)
  • geodezyjna obsługa inwestycji
  • geodezyjna inwentaryzacja budynków i uzbrojenia terenu

pomiary

 

 

 

mapy
mapa

firma geodezyjna