DLA OSÓB PUBLICZNYCH

Verti-geo Usługi geodezyjne- Usługi dla osób publicznych

 

usługi

Firma geodezyjna Rafał Szczurek

Przedsiębiorstwa/Biura/Organy Administracji.

Badania i regulowanie stanu prawnego nieruchomości:

 • wznowienie i ustalenie granic nieruchomości
 • podziałów nieruchomości na terenach zabudowanych
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • podział gruntów na terenach rolnych i leśnych
 • badania ksiąg wieczystych

Pomiary powykonawcze:

 • pomiary powykonawcze obiektów i budowli                                      
 • elektroenergetycznych
 • wodociągowych
 • gazowych
 • ciepłowniczych
 • technicznych i przemyslowych różnego rodzaju

 

mapy geodezyjne

usługi geodezyjne