DODATKOWE USŁUGI

Verti-geo usługi geodezyjne - Dodatkowe usługi

 

Dodatkowe prace geodezyjno- kartograficzne


Oferujemy usługi w zakresie:

  • skanowanie i kalibracja map
  • wykonywanie i obróbka obrazów rastrowych
  • wektoryzacja obrazów rastrowych
  • digitalizacja rysunków i map
  • opracowanie obiektowych map cyfrowych: wektorowych i wektorowo-rastrowych